Algemene voorwaarde

Algemene Bepalingen voor Detailingdiensten door Shiny Bubble

Laatstelijk herzien op 23 oktober 2023

Dienstverleningsscope:

Shiny Bubble biedt een uitgebreide reeks aan auto-detailing diensten, variërend van grondige interieurreiniging, exterieurreiniging met polijsten tot gespecialiseerde coatingapplicaties en andere verwante diensten.

Locatie van Dienstverlening:

Alle aangeboden diensten worden strikt op onze eigen locatie uitgevoerd, met de bedrijfsactiviteiten geconcentreerd binnen onze eigen faciliteiten, en niet op externe locaties bij klanten.

Afspraken en Eventuele Tijdsoverschrijding:

Klanten dienen op zorgvuldige wijze gemaakte afspraken te inspecteren, met extra aandacht voor het adres vermeld in de bevestigingscorrespondentie. Afspraken kunnen enige flexibiliteit in tijd omvatten, maar indien de uitvoering de geplande duur overschrijdt, zal Shiny Bubble contact opnemen met de klant.

Verplichtingen van de Klant:

De klanten dragen de verantwoordelijkheid om de te behandelen auto te ontdoen van persoonlijke eigendommen en worden geadviseerd om het vermelde adres nauwgezet te controleren. Correcties aan het adres dienen onmiddellijk gemeld te worden.

Kosten en Financiële Transacties:

De financiële vergoeding voor de genoten diensten dient binnen een termijn van 14 dagen na de datum van facturering voldaan te worden. Verzuim in betaling op de gestelde vervaldatum resulteert in een automatisch juridisch verzuim, waarbij de opdrachtgever gehouden is tot het betalen van wettelijke rente.

Annulering en Niet Verschijnen Beleid:

Annulering van geplande diensten dient te geschieden met een vooraankondiging van minimaal 48 uur. Bij annulering binnen deze termijn wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij onaangekondigd niet verschijnen worden de volledige kosten doorberekend.

Abonnementen en Opzegging:

Lopende abonnementen kunnen niet vroegtijdig beëindigd worden, echter bestaat de mogelijkheid tot afkoop. Specifieke voorwaarden omtrent afkoop worden met de klant besproken.

Aansprakelijkheid en Schade:

Shiny Bubble Detailing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig, tenzij de schade rechtstreeks voortkomt uit opzet of ernstige nalatigheid van de onderneming.

Verantwoordelijkheid voor Persoonlijke Bezittingen:

Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van persoonlijke bezittingen in het behandelde voertuig. Klanten worden sterk aangeraden de auto te ontruimen voorafgaand aan de dienstverlening.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting:

Op alle rechtsverhoudingen waarin Shiny Bubble Detailing betrokken is, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasbaar. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:

Shiny Bubble Detailing behoudt het exclusieve recht om deze algemene voorwaarden te herzien. Herziene bepalingen worden gepubliceerd op onze officiële website en zijn geldig voor alle toekomstige opdrachten vanaf de aangekondigde datum van herziening.

Privacybeleid:

Persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld in overeenstemming met ons privacybeleid, dat conform is aan geldende wetgeving.

Veiligheidsrichtlijnen:

Klanten dienen de geldende veiligheidsrichtlijnen strikt te volgen bij het betreden van de werkplaatsfaciliteiten.

Milieubeleid:

Shiny Bubble Detailing zet zich actief in voor ecologisch verantwoorde praktijken bij het gebruik van reinigingsmiddelen en andere producten, en streeft naar milieuvriendelijke werkmethoden.

Klachtenprocedure:

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend volgens de daarvoor vastgestelde procedure. Klachten worden serieus genomen en met zorg afgehandeld.

Door gebruik te maken van de diensten van Shiny Bubble Detailing, bevestigt de opdrachtgever uitdrukkelijk de aanvaarding van bovenstaande voorwaarden.

Wettelijke kennisgeving

Shiny Bubble

KvK: 76359387

Nieuwstraat 68-2, 6811HX, Arnhem

Bezoekadres/ werkplaats: Doorwerthse-heide 3-35, Heelsum

BTW: NL003076298B04

Scroll naar boven

Vul uw kenteken in om door te gaan